Welkom op gtshop.nl

Tegenwoordig worden klanten steeds actiever op het internet. Online winkelen is voor bijna iedereen een bekend begrip geworden. Er vindt er een duidelijke verschuiving plaats van de fysieke winkel naar het winkelen op internet. Hoewel de omzet van de detailhandel als geheel met 3 procent afgenomen, is de groei van de online bestedingen met 35 procent gestegen (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek).

Het aanbieden van uw producten op het internet is dus een nuttige investering. De Indruk heeft GT Shop ontwikkeld om eenvoudig uw producten te beheren en inzicht te krijgen in de online bestellingen.